DAFTAR HARGA DAIHATSU CIREBON

DAFTAR HARGA DAIHATSU CIREBON
NEW SIGRA 1.0 D MT 121.900.000
NEW SIGRA 1.0 M MT 132.300.000
NEW SIGRA 1.2 X MT 141.650.000
NEW SIGRA 1.2 X AT  154.450.000
NEW SIGRA 1.2 X DELUXE MT 147.150.000
NEW SIGRA 1.2 X DELUXE AT  159.950.000
NEW SIGRA 1.2 R MT 148.050.000
NEW SIGRA 1.2 R AT 160.850.000
NEW SIGRA 1.2 R DELUXE MT 151.850.000
NEW SIGRA 1.2 R DELUXE AT  164.650.000
NEW AYLA 1.0 D M/T 105.350.000
NEW AYLA 1.0 D PLUS M/T 117.600.000
NEW AYLA 1.0 X M/T MC 128.400.000
NEW AYLA 1.0 X A/T MC 137.450.000
NEW AYLA 1.0 X DELUXE M/T MC 135.750.000
NEW AYLA 1.0 X DELUXE A/T MC 144.800.000
NEW AYLA 1.2 X M/T MC 139.700.000
NEW AYLA 1.2 X A/T MC 149.700.000
NEW AYLA 1.2 R M/T MC 146.650.000
NEW AYLA 1.2 R A/T MC 159.150.000
NEW AYLA 1.2 R DELUXE MT MC 150.650.000
NEW AYLA 1.2 R R DELUXE AT MC 163.150.000
GRAND NEW XENIA 1.3 X MT 197.500.000
GRAND NEW XENIA 1.3 X AT 208.400.000
GRAND NEW XENIA 1.3 X DELUXE M/T MC 209.450.000
GRAND NEW XENIA 1.3 X DELUXE A/T MC 221.300.000
GRAND NEW XENIA 1.3 R MT 207.300.000
GRAND NEW XENIA 1.3 R AT 218.200.000
GRAND NEW XENIA 1.3 R DELUXE M/T MC 219.100.000
GRAND NEW XENIA 1.3 R DELUXE A/T MC 230100.000
GRAND NEW XENIA 1.5 R DELUXE M/T MC 228.900.000
GRAND NEW XENIA 1.5 R DELUXE A/T MC 239.800.000
NEW TERIOS 1.5 X MT 215.100.000
NEW TERIOS 1.5 X DELUXE M/T 225.700.000
NEW TERIOS 1.5 X DELUXE A/T MC 235.200.000
NEW TERIOS 1.5 R M/T MC 249.550.000
NEW TERIOS 1.5 R A/T 259.950.000
NEW TERIOS 1.5 R DELUXE M/T MC 259.550.000
NEW TERIOS 1.5 R DELUXE A/T MC 269.950.000
NEW TERIOS 1.5 R CUSTOM M/T 261.450.000
NEW TERIOS 1.5 R CUSTOM A/T MC 271.850.000
DETAIL PRODUK
LUXIO 1.5 D MT 207.950.000
LUXIO 1.5 D M/T AMBULAN 240.150.000
LUXIO 1.5 X M/T MC 2256100.000
LUXIO 1.5 X A/T MC 237.200.000
LUXIO 1.5 X M/T AMBULAN 219.100.000
NEW SIRION 1.3 MT 201.075.000
NEW SIRION 1.3 AT 215.725.000
GRANMAX PICKUP 1.3 STD/3W 146.750.000
GRANMAX PICKUP 1.5 STD/3W 151.350.000
GRANMAX PICKUP 1.5 ACPS  158.350.000
GRANMAX BLINDVAN 1.3 STD 155.550.000
GRANMAX BLINDVAN 1.3 AC 159.650.000
GRANMAX MINIBUS 1.3 D FH 173.000.000
GRANMAX MINIBUS 1.3 D FF 179.400.000
GRANMAX MINIBUS 1.5 D PS 189.900.000
GRANMAX PICKUP 1.3 STD/3W GL 145.250.000
GRANMAX PICKUP 1.5 STD/3W GL 149.850.000
GRANMAX PICKUP 1.5 ACPS GL 156.850.000
GRANMAX 1.3 D FF AMBULANCE 206.900.000
DETAIL PRODUK
HI MAX 1.0 STD 109.950.000
HI MAX 1.0 ACPS 117.950.000

SALES COUNTER DAIHATSU
Call/Sms/WA:
081 12345 110

*)klik pada nomer untuk sms/call/wa.
*)Daihatsu Cirebon, Daihatsu Indramayu, Daihatsu Majalengka, Daihatsu Kuningan